System bezprzewodowej łączności ratowniczej RESYS

| | на русском

Badania SAR Komunikatora Osobistego | 2019-08-28

Miło nam jest poinformować, że urządzenie Systemu RESYS Komunikator Osobisty PC 1.0 przeszedł pozytywnie testy SAR*.

Niezależna organizacja naukowa ICNIRP opracowała wytyczne dla urządzeń emitujących fale radiowe oddziałujących na ludzkie ciało, takich jak np. telefony komórkowe i inne urządzenia radiowe działające przy głowie np. Komunikator Osobisty PC1.0.

Urządzenia muszą być tak skonstruowane, aby nie przekraczano poziomu emisji fal radiowych (fal elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych) zalecanego przez tą organizację. Co ważne, wytyczne uwzględniają istotny margines bezpieczeństwa, który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich osób, niezależnie od ich wieku i stanu zdrowia.

Wytyczne dotyczące ekspozycji na fale radiowe posługują się wielkością fizyczną oznaczaną skrótem SAR (ang. Specific Absorption Rate), która określa swoiste tempo pochłaniania energii.

Im mniejsza wartość współczynnika, tym mniejsza energia jest pochłaniana przez ludzkie ciało i tym urządzenie ma mniejszy wpływ na nasz organizm.

Limit współczynnika SAR w UE, dla urządzeń radiowych używanych przy głowie wynosi 2,0 W/kg. W Australii wynosi on 1,6W/kg.

Pomiary współczynnika SAR są przeprowadzane dla standardowych sposobów korzystania z urządzenia, które nadaje z najwyższą certyfikowaną mocą we wszystkich pasmach częstotliwości.

Ze strony nr 3 załączonego raportu (zobacz raport SAR - PDF)  wynika, że współczynnik SAR 10g Komunikatora Osobistego PC1.0 wynosi 0,0014W/kg.

Przykładowo dla telefonów komórkowych, których modele wyszczególniamy poniżej ten sam współczynnik kształtuje się następująco:

  1. Iphone X 0,87 W/kg;

  2. Iphone 6 0,93 W/kg;

 

 

*Testy te wykonano zgodnie z następującymi normami:

ICNIRP (1998)
Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic, and electromagnetic Fields (up to 300 GHz)

EN 50360 (2017)
Product standard to demonstrate the compliance of wireless communication devices, with the basic restrictions and exposure limit values related to human exposure to electromagnetic fields in the frequency range from 300 MHz to 6 GHz: devices used next to the ear

IEC 62209-1 (2016), EN 62209-1 (2016)
Measurement procedure for the assessment of specific absorption rate of human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices Part 1: Devices used next to the ear (Frequency range of 300 MHz to 6 GHz)

Australian Communications and Media Authority (ACMA) (2014)
Radio Communications (Electromagnetic Radiation – Human Exposure) Standard 2014 

BACK
| Polityka jakości 2RHP sp. z o.o. |
bezpieczeństwo w górnictwie
2024 © 2rhp sp. z o.o. - System bezprzewodowej łączności ratowniczej RESYS - Bezpieczeństwo w górnictwie.
Łączność bezprzewodowa RESYS idealnie sprawdza się w ciężkich warunkach, takich jak górnictwo. Ratownictwo górnicze z Resys to bezpieczeństwo w górnictwie.
Kontakt: tel. +48 32 240 08 19, fax +48 32 240 08 18 | 41-709 Ruda Śląska, ul. Chorzowska 37, Polska
Projekt i wdrożenie: fdgstudio.net.