System bezprzewodowej łączności ratowniczej RESYS

| |

Polityka jakości 2rhp Sp. z o.o.

Firma 2rhp Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu i produkcji bezprzewodowej komunikacji dla wyrobisk podziemnych, w tym w szczególności dla ratowników górniczych. Urządzenia przeznaczone są do stosowania w najcięższych warunkach zagrożenia wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

Nasze hasło WE CONNECT TO PROTECT odzwierciedla misję 2rhp Sp. z o.o. Jest nią zapewnienie bezpieczeństwa pracy w kopalniach podziemnych, gdzie dotychczas brakowało mobilnej łączności, która to poza skomunikowaniem wszystkich pracowników kopalni dodatkowo pozwala ich lokalizować i monitorować zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

Produkowane przez nas urządzenia charakteryzują się wysoką jakością i niezawodnością oraz spełniają rygorystyczne wymagania związane z pracą w atmosferach wybuchowych, gdzie obowiązuje bezwzględna konieczność stosowania urządzeń bezpiecznych szczególnie przy eksploatacji węgla, której towarzyszy zagrożenie wybuchem pyłu węglowego i metanu. Produkowany System RESYS jest unikalny w skali światowej. Kluczowa dla rozwoju firmy jest współpraca z Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego, która jest dla nas inspiracją i motywacją. Komunikacja w organizacji, w tym w szczególności w warunkach akcji ratowniczej jest niezbędnym elementem koordynacji pracy. W efekcie poprawy koordynacji następuje wzrost efektywności pracy. Ograniczenie ilości wypadków plus wzrost efektywności przynosi wzrost wydajności organizacji.

Chcemy, aby wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, spotykało się z uznaniem ze strony naszych Klientów. Poprzez nasz stały rozwój chcemy aspirować do grona firm mieszczących się w ścisłej światowej czołówce. Mając na uwadze dobro naszych Klientów, rozwój ekonomiczny Spółki, jakość wyrobów i troskę o bezpieczeństwo pracy w tak trudnych warunkach jak kopalnie głębinowe podejmujemy następujące działania:

Wszystkie w/w elementy, stanowią dane wejściowe do Przeglądów Zarządzania, znajdując odzwierciedlenie w planowaniu strategii działania na lata następne, w doskonaleniu metod działania i ciągłym doskonaleniu wdrożonego w naszej organizacji Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 80079-34

Najwyższe kierownictwo zapewnia, że niniejsza Polityka jakości tworzy ramy do ustanowienia i przeglądu celów dotyczących jakości, jest zakomunikowana i zrozumiała w organizacji oraz, że jest przeglądana pod kątem jej ciągłej przydatności.

Deklaracją niniejszej Polityki jakości Najwyższe kierownictwo zobowiązuje się do spełnienia wymagań i doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością.

Zatwierdzam do stosowania

Ruda Śląska, 08.01.2018
Prezes Zarządu 2rhp Sp. z o.o.
Joanna Płachetka

Ostatnie aktualności
2019-08-28 | Badania SAR Komunikatora Osobistego
Miło nam jest poinformować, że urządzenie Systemu RESYS Komunikator Osobisty PC 1.0 przeszedł pozytywnie testy SAR. |Więcej...
2019-08-01 | Prezentacja podziemna w kopalni OKD
W dniach 24 i 25 czerwca br. gościliśmy z prezentacjami podziemnymi w kopalni OKD w Karviná-Doly, Ruch górniczy „ČSA”. |Więcej...
2019-07-19 | RESYS w Przeglądzie Górniczym nr 6
Zapraszamy do lektury artykułu zamieszonego w Przeglądzie Górnicznym 6/2019. Zachęcamy do lektury. |Więcej...
2019-06-14 | Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy JSW
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z raportem CSR JSW S.A., gdzie znajdziecie Państwo zdjęcie z Systemem Resys. |Więcej...

Zobacz wszystkie aktualności

| Polityka jakości 2RHP sp. z o.o. |
bezpieczeństwo w górnictwie
2019 © 2rhp sp. z o.o. - System bezprzewodowej łączności ratowniczej RESYS - Bezpieczeństwo w górnictwie.
Łączność bezprzewodowa RESYS idealnie sprawdza się w ciężkich warunkach, takich jak górnictwo. Ratownictwo górnicze z Resys to bezpieczeństwo w górnictwie.
Kontakt: tel. +48 32 240 08 19, fax +48 32 240 08 18 | 41-709 Ruda Śląska, ul. Chorzowska 37, Polska
Projekt i wdrożenie: fdgstudio.net.